Operațiunile de mentenanță derulate presupun o activitate complexă și continuă, axată pe:

  • lucrări periodice de tip revizii tehnice (RT): verificări, reglaje, măsurători, încercări, eliminarea defecțiunilor în scopul asigurării continuității în funcționare;
  • lucrări de mentenanță preventivă de tip (R1) prin repararea planificată a componentelor uzate în funcție de starea tehnică a instalațiilor;
  • lucrări de reparații cu grad mai mare de complexitate (R2) prin care, fără modificarea tehnologiei inițiale, se restabilește starea tehnică si eficiența instalațiilor la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;
  • lucrări de reparații echipamente energetice (REE) efectuate în ateliere pentru păstrarea sau restabilirea disponibilității, fiabilității și siguranței în exploatare a acestora;
  • lucrări de defrișări pentru întreținerea culoarelor de siguranță pentru instalațiile energetice;
  • lucrări de mentenanță corectivă (RA) necesare în urma unor incidente sau deranjamente având ca scop readucerea instalațiilor electrice în stare de funcționare și alimentare cu energie electrică a consumatorilor;
  • lucrări accidentale( RA2 ) de mai mare amploare, ca urmare a unor calamități, fenomene meteo deosebite.