FIRMA BRANSAMENTE ELECTRICE NOI BUCURESTI

Firma de Bransamente Electrice din Bucuresti – ACO ELECTRIC LINE, va pune la dispozitie, urmatoarele servicii :

Bransament electric aerien, subteran, monofazat si trifazat;
Linii electrice aeriene si subterane;
Echipare tablouri electrice de forta si automatizari;
– Racordare la reteaua electrica consumatori CASNICI
– Racordare la reteaua electrica a consumatorilor NON-CASNICI
( Firme, PFA)
– Racordare la reteaua electrica de INTERES PUBLIC
Suntem una dintre cele mai bune firme de instalatii electrice din Bucuresti care se bucura de o experienta de 7 ani in domeniul bransamentelor electrice de medie sau joasa tensiune.

ACO ELECTRIC LINE executa bransamente electrice aeriene in Bucuresti, jud. Ilfov si Giurgiu.
Pentru un bransament electric aerian definitiv, monofaziat sau trifazat sunt necesare urmatoarele DOCUMENTE in copii:
C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma (cine are drept de semnatura pentru a incheia contractul)
act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, trebuie legalizat la notar, daca proprietarul este persoana fizica),
certificatul de urbanism,
avizul de amplasament de la ENEL,
autorizatia de constructie in termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea informatiilor bancare – cont IBAN si denumirea bancii la care este deschis contul firmei
tensiunea ceruta (monofazic sau trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie electrica.

BRANSAMENTE ELECTRICE AERIENE

ACO ELECTRIC LINE executa bransamente electrice aeriene in Bucuresti, jud. Ilfov si Giurgiu.
Pentru un bransament electric aerian definitiv, monofaziat sau trifazat sunt necesare urmatoarele DOCUMENTE in copii:
C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma (cine are drept de semnatura pentru a incheia contractul)
act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, trebuie legalizat la notar, daca proprietarul este persoana fizica),
certificatul de urbanism,
avizul de amplasament de la ENEL,
autorizatia de constructie in termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea informatiilor bancare – cont IBAN si denumirea bancii la care este deschis contul firmei
tensiunea ceruta (monofazic sau trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie electrica.

REALIZAREA BRANSAMENTELOR AERIENE
Bransamentele electrice aeriene se realizeaza în functie de pozitia si destinatia cladirii care se alimenteaza fata de retea, de înaltimea cladirii si de materialele din care este construita aceasta.
Montajul la cladire este de mai multe feluri:
Bransament direct la cladire – se realizeaza în situatia în care înaltimea redusa permite realizarea gabaritului de
4 m a cablului de bransament la sageata maxima.
Bransament cu suport pe cladire – se realireaza la cladirile care au o înaltime pâna la stresina mai mica de 4 m.
Bransament pozat pe cladire –se realizeaza la cladirile la care locul de montaj al blocului de masura si protectie nu este pe verticala locului de contact al bransamentului cu cladirea.

RACORDAREA LA RETEA
– Bransament la retea cu conductoare izolate torsadate. –pe stâlpul retelei se monteaza o bratara pentru bransament pe stâlp si clema de întindere tip CUIBM. Clemele de racord sunt cleme de derivatie cu dinti tip CDD 45 CN.
– Bransament din retea cu conductoare neizolate – se realizeaza similar cu bransamentul din retea torsadata. Clemele de racord electric sunt cleme de derivatie cu dinti tip CDD 45 CN.
Blocul de masura si protectie este prevazut cu cel putin doua sigilii, unul pe unul din suruburile de stângere al capacului cutiei si unul sub capacul cutiei si unul sub capacul de acces al consumatorului la butoanele întrerupatorului.

Bransamente electrice aeriene monofazate
– se executa conform PE 155/92 si 2 RE –FT 35/91.
Bransamente electrice aeriene monofazate –
– se realizeaza din cabluri cu conductoare electrice din cupru cu aluminiu tip ENEL.
Bransamente electrice aeriene monofazate
– pentru consumatori cu Sa= 6,9 KW (max. 30 A) si care nu au receptoare trifazate, se realizeaza bransamente monofazate.

BRANSAMENTE ELECTRICE SUBTERANE
ACO ELECTRIC LINE, executa bransamente electrice subterane in Bucuresti, jud. Ilfov si Giurgiu.
Pentru orice bransament electric subteran definitiv, monofazic sau trifazic, sunt necesare urmatoarele DOCUMENTE in copii:
C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma (cine are drept de semnatura pentru a incheia contractul)
act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, trebuie legalizat la notar, daca proprietarul este persoana fizica),
certificatul de urbanism,
avizul de amplasament de la ENEL,
autorizatia de constructie in termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea informatiilor bancare – cont IBAN si denumirea bancii la care este deschis contul firmei
tensiunea ceruta (monofazic sau trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie electrica.

REALIZAREA BRANSAMENTELOR SUBTERANE
Bransamentele electrice subterane se executa în special în zone urbane clădite şi sistematizate, unde reţeaua aeriană şi implicit branşamentele aeriene nu sunt indicate.
Trebuie avute insa în vedere cateva conditii tehnice la proiectarea unui bransament electric subteran, cum ar fi:
– traseul cablurilor – se alege cel mai scurt traseu, in functie de reteaua existenta, asigurandu-se totodata accesul pentru lucrarile de reparatii ulterioare;
– razele de curbură ale cablurilor dintr-un bransament subteran, trebuie să aibă valorile minime exprimate prin diametrul exterior al cablului;
– distantele fata de alte cabluri existente- trebuie să fie respectate distanţele prescrise de reglementările în vigoare;
– distantele fata de conductele subterane – trebuie să fie respectate distanţele minime în plan orizontal; la intersecţia cu conducte pozate la adâncimi mai mari de 1 m, cablul de branşament va supratraversa conductele.
– la intrarea în clădiri – se poate reduce adâncimea acelui bransament subteran, pe porţiuni scurte (sub 5m).
– la subtraversarea drumurilor şi la intrarea în clădiri, cablurile vor fi protejate cu tuburi de PVC cu un diametru interior egal 1,5 x diametrul exterior al cablului.
– subtraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de bransament într-un tub de protecţie din PVC, a cărei lungime va depăşi cu 1m limita bordurii;
– la intersecţia unui cablu de branşament electric cu reţelele de cabluri deja existente, se va avea în vedere păstrarea unei distanţe de protecţie pe verticală. De regulă, cablul de bransament electric va supratraversa cablul cu tensiune mai mare, cu condiţia menţinerii adâncimilor reglementate;
– la pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene, se va prevedea introducerea cablurilor în tub de protecţie pe o porţiune de 2m deasupra solului pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice; tubul de protecţie poate fi din PVC sau metalic.
Orice lucrare de acest gen se face numai in urma obtinerii unui aviz tehnic de racordare, si numai de catre un electrician autorizat ANRE.
Te-am convins?
Alege sa lucrezi cu profesionisti in instalatii electrice.